Arbetsdagar på mfÖSJ

Arbetsdagar på mfÖSJ

Arbetslördag 2013-11-23

Arbetsdagar på söderPosted by Andreas Ljungqvist 2013-11-27 18:57:02

Start kl 09.00.

Taket på SSNJ Co12 blev målat med linoljefärg från Gunnar Ottoson's färgmakeri. Underlaget var torrt och ganska krackelerat men i övrigt helt och i god kondition. Oljan i färgen sögs in som planerat i underlaget och en kompletterande strykning kan bli nödvändig. Eventuellt med enbart linolja. Vi får se hur det artar sig.

Vi diskuterade vilka åtgärder som behöver göras och i vilken ordning. Fönsterbågarna behöver en ytlig avslipning och oljnin/fernissning utvändigt, kittet kan ses över och kompletteras där detta sitter löst eller saknas. Innerglaset måste demonteras så att rutorna kan putsas invändigt för att sedan monteras ihop igen. Denna manöver visade sig vara lättare att göra än förväntat då innerglaset sitter monterat med en skruvad list och inte med kitt.

Väggarnas beklädnad inne i kupén är fuktskadad under vissa fönster. Byte är aktuellt av dessa partier. Här kommer det att behövas någon som behärskar ådringsmålning. Väggarna är ådringsmålade, så det handlar om att kopiera den målningen och inte att dölja en reparation på trävägg.

Exteriört behöver väggarnas plåtbeklädnad ses över avseende rostskador och röta i undergolvets möte med nämnda plåtar. Här är en tveksamhet i konstruktionen. Det saknas droppnäsa på väggarna så vatten som rinner ner för väggarna rinner in och sugs upp i träet. Å andra sidan har vi att göra med en vagn som var tänkt att för det mesta fara fram i ur och skur och då blir det blött överallt där det på ett hus som står still skulle vara torrt som snus. Beroende på var man vill dra gränsen för när ett plåtbyte ska ske så är det ca 1/5 av alla nederkanter som behöver bytas.

Detta är i grova drag vad som behöver göras. Frågan är om allt hinns med innan dom ska tas i bruk till våren. Prioriteringsordningen blir:

1. Taket ska målas. Redan gjort!

2. Fönsterna ska putsas och ses över så att man kan se ut. Påbörjat.

3. Invändig väggbeklädnad repareras.

4. Utvändig väggbeklädnad rostlagas.

5. Utvändig ommålning efter rostlagning.


Rostlagningen är ett ganska stort jobb, så det får ev. skjutas till nästa vinter. I så fall spar vi ommålningen och nöjer oss med en noggrann tvätt.

Det kändes på entusiasmen att det är lite islossning i föreningen, det mesta pekar framåt. Bangården är iordningställd med ca 130 slipers utbytta. Trafiktillståndet börjar komma inom räckhåll. SSNJ vagnarna ska renoveras. Seniorgänget har gett ett lyft åt delar av bangården. Museet har gjort succé med sin nya utställning mm. Det råder relativt sett medvind.

Den yngre skaran fortsatte med 600 projektet efter lite sakkunnig handledning av Andreas L.

Presenning drogs över K4'an då vi inte kan dra det under tak innan trafiktillståndet är i hamn.

Marie höll i korvgrillning och tång med en ängels tålamod. Det är som bekant svårt att slita sig från penslar och verktyg pronto. Gott var det hursomhelst i kylan. Kaffe och gemenskap av det uppsluppna slaget saknades ej heller.//Peder H

Foto: Andreas Ljungqvist  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.